Το blog της Ελληνικής EurActiv

Η πρώην επίτροπος εκπαίδευσης και κατάρτισης Edith Cresson συνιστούσε, ήδη από το 1997, αφενός να αποκτήσουν οι νέοι της Ευρώπης κοινές αξίες και αφετέρου να ενισχυθεί ο ενεργός ρόλος τους στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Θεωρώ πως η αστοχία της Ευρώπης θα ήταν να παραβλέψει αυτές τις συστάσεις, από τη στιγμή μάλιστα που επιθυμεί να νομιμοποιήσει το ενοποιητικό εγχείρημα στις συλλογικές συνειδήσεις των πολιτών των κρατών μελών. οι μαθητές, αναμένοντας ως αυριανοί πολίτες στον προθάλαμο της ευρωπαϊκής πολιτειότητας, είναι άλλωστε εκείνοι που θα διαμορφώσουν μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους μια σύγχρονη Ελλάδα για μια ενιαία Ευρώπη ασφαλώς διαφορετικών αφετηριών αλλά κοινής μελλοντικής στόχευσης.

Σήμερα όμως, το επιδιωκόμενο νέο ευρωπαϊκό πολιτικό φρόνημα φαίνεται να αποχωρεί ενώπιον των φυγόκεντρων τάσεων που αναπτύσσονται στις χαλεπότητες της οικονομικής κρίσης, ενώ νέες διχοστασίες επινοούνται (Ευρώπη του παραγωγικού Βορρά και Ευρώπη του οκνηρού Νότου) για να δικαιολογήσουν εύσχημα την απόσυρση του φεντεραλιστικού προτάγματος της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Εκ παραλλήλου, το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ είναι περισσότερο από ποτέ εμφανές, καθώς η ίδια οδεύει προς την πολιτική ολοκλήρωση με αδύναμο το Κοινοβούλιό της, με αξιωματούχους άγνωστους και μη εκλεγμένους από το εκλογικό σώμα, με έναν ανύπαρκτο δημόσιο χώρο και με υιοθέτηση πολιτικών που δεν είναι προϊόν διαβούλευσης αλλά κάθετης, από υπερεθνικά μορφώματα και διαμορφωτές πολιτικής, επιβολής.

Σε αυτό το πλαίσιο η επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σούλτς στην Αθήνα, προκειμένου να συζητήσει με εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων και φορέων, και ιδιαίτερα με μαθητές τις κοινωνικές πτυχές της οικονομικής κρίσης αποτελεί ένα θετικό βήμα στην κατεύθυνση τουλάχιστον ενός δημόσιου διαλόγου που θα αποβεί προς όφελος όλων των συμμετεχόντων, φέρνοντας έτσι την Ευρώπη πιο κοντά στους μελλοντικούς πολίτες της.

Εντέλει, το γεγονός της σημερινής συζήτησης εμπερικλείει μια ad hoc σημειολογία σε κάθε επίπεδο ανάγνωσης, καθώς προέρχεται από μια προσωπικότητα που στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι «η Ευρώπη δεν είναι κοινότητα λιτότητας- η Ευρώπη είναι κοινότητα αλληλεγγύης».

 

Δημήτριος Καλογιάννης

Φιλόλογος Α’ Τοσιτσείου- Αρσακείου Λυκείου Εκάλης

(Το κείμενο γράφτηκε στο περιθώριο της συνάντησης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz με μαθητές στην αίθουσα του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, 18.05.2012)

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0
Author :
Print