Το blog της Ελληνικής EurActiv

Πρώτες σκέψεις συμβολή στο δημόσιο φεντεραλιστικό διάλογο

Οι εξελίξεις της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελλών και η συμφωνία-συμβιβασμός για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, επαναφέρουν στο προσκήνιο έναν διαχωρισμό καθαρών πιστωτών και καθαρών αποδεκτών σε επίπεδο κρατών-μελών της ΕΕ. Μια λογική που αντανακλά τον διακυβερνητικό χαρακτήρα που υπάρχει στο κοινοτικό οικοδόμημα , μια λογική που έρχεται από το χθες της Κοινότητας των «9», αλλά δεν έχει καμία σχέση με τις αναγκαιότητες της ΕΕ των «27», τόσο για κάθε ένα από τα κράτη-μέλη, όσο και για την Ένωση, εάν θέλει πραγματικά να γίνει και να λειτουργήσει σαν Ένωση, με περισσότερο θεσμικό εκδημοκρατισμό και συνεκτικές πολιτικές.

Η λογική αυτή του διακυβερνητισμού έχει σαν αντίκτυπο , οι χώρες καθαροί πιστωτές, δηλαδή οι Βόρειες χώρες, τρόπον τινά να έχουν ισχυρό ρόλο στον καθορισμό των όρων επί του κοινοτικού προϋπολογισμού.Αυτή η λογική, στην ΕΕ που εν μέσω πρωτοφανούς ύφεσης, καθυστερημένων αντανακλαστικών στην αντιμετώπιση της κρίσης, αδυναμίας συνεννόησης για την ύπαρξη συντονισμένης ευρωπαϊκής απάντησης και όχι κατακερματισμένων επιμέρους εθνικών πολιτικών, δεν αποτελεί λύση για την μείωση των περιφερειακών όσο και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, για την οικοδόμηση μιας Ένωσης πραγματικά αμοιβαίας πορείας, αμοιβαίου σεβασμού που θα εκφράζει την σταθερότητα στο κοινό νόμισμα, στην προοπτική της περαιτέρω δημοσιονομικής διακυβέρνησης , της ενίσχυσης της Συνοχής.Η λογική αυτή , ελλειμματική από την φύση της αλλά και την εξελικτική πορεία της κοινοτικής πραγματικότητας, αντικατοπτρίζει το ημιτελές του φιλόδοξου σχεδίου για μια πραγματική ΟΝΕ, αλλά και τις πολιτικές αντιλήψεις που επιχειρούν να βάλουν φραγμό στην ομοσπονδιακή προοπτική της Ευρώπης.

Την ώρα που οι επιπτώσεις της ύφεσης είναι περισσότερο ορατές στον Κοινοτικό Νότο, ο προβληματισμός για την συνέχιση της λογικής αυτής, ενισχύει την ηγεμονική Ευρώπη, και δεν προσφέρει στην αναγκαία ανταγωνιστικότητα, στην ενδυνάμωση της Συνοχής, στην αναγκαιότητα για μια ευρωπαϊκή οικονομική, πολιτική και κοινωνική οντότητα.Σε μια περίοδο που ο ευρωσκεπτικισμός, από τα δεξιά και τα αριστερά ενισχύεται και δημιουργεί φυγόκεντρες έως και αποσχιστικές τάσεις, η Ευρώπη, πρέπει να επιδείξει αποτελεσματική βούληση να ξεπεράσει τις λογικές ελλειμματικού και ημιτελούς προϋπολογισμού που εντείνει μια ξεπερασμένη ενδοευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ενώ αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι αντιλήψεις και σχεδιασμός για κοινή πορεία και προοπτική, για σύγκλιση και όχι απόκλιση, για τα κράτη και τις περιφέρειες της Ευρώπης, για τους πολίτες της.

 

Γιώργος Α. Ζερβάκης

Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης

 

Author :
Print