Το blog της Ελληνικής EurActiv

Archives for

Αναφανδόν, η σημερινή πολιτικοοικονομική κρίση έχει αποτελέσει εφαλτήριο διαβούλευσης, ανάλυσης και αξιολόγησης της ταυτότητας-χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και κατ’ επέκταση της μορφολογίας της και του τρόπου λειτουργίας της. Μεταξύ άλλων βαρύνουσας σημασίας ζήτημα αποτελεί ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωζώνης, μιας sui generis νομισματικής ένωσης με αφετηρία το Werner Plan της Συνόδου Κορυφής της Χάγης… » read more

Posted by euractiv.gr